1. QUI SOM?
 2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS
 3. ÚS CORRECTE DEL WEB
 4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 5. RÈGIM DE RESPONSABILITAT
 6. POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL WEB
 7. OBSERVACIONS DE L’USUARI
 8. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS
 9. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

1) QUI SOM?

Clúster els 2T s

 • Direcció: Av Diagonal 534 Entol Esq 08006 Barcelona.
 • C.I.F .: B-66569351
 • Telèfon: 933.666.795
 • L’adreça de correu electrònic: info@olisroc.com
 • Dades d’inscripció en el Registre Mercantil: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 44.900 foli 221 full 470 inscripció 2 del 7 de Desembre del 2.015.

2) ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Aquest document (d’ara endavant denominat com Avís Legal) té per objecte regular l’ús del web site (en endavant anomenat web) que Olisroc.com posa a disposició del públic en l’URL https://www.olisroc.com.

La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i, suposa l’acceptació plena per aquest Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en el present Avís Legal.

Olisroc.com pot oferir a través del web, serveis o productes que podran sotmetre a unes condicions particulars sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

3) ÚS CORRECTE DEL WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un normal gaudi del web per altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el web de Olisroc.com.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Olisroc.com presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes .

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de Olisroc.com o de tercers.

4) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del web, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de Olisroc.com i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el web estan protegits per la llei.

Olisroc.com no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu web i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció (excepte per a ús privat), distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest web constitueix una infracció de els drets de propietat intel·lectual i / o industrial de Olisroc.com o del titular dels mateixos.

5) RÈGIM DE RESPONSABILITAT

5.1. Responsabilitat per l’ús de la web

L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, quedant Olisroc.com, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari.

Tot i que Olisroc.com emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació fefaent al web, això no garanteix la inexistència de possibles inexactituds, errors i / o omissions.

L’Usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra Olisroc.com basada en la utilització per l’Usuari del web. En el seu cas, l’Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a Olisroc.com amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

5.2. Responsabilitat pel funcionament del web

Olisroc.com exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a Olisroc.com.Asimismo, Olisroc.com també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Olisroc.com.Olisroc.com està facultada per a suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o mejora.

5.3. Responsabilitat per linksLos enllaços o links continguts en el web poden conduir a l’Usuari a altres web gestionats per terceros.Olisroc.com declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concreto.Olisroc.com queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’Usuari en virtut de la informació trobada al web enlazada.

6) POLÍTICA RESPECTE a lES DADES PERSONALS OBTINGUDES a TRAVÉS dE WEB

6.1. A través d’formulariosEn compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i sense perjudici del que indica cada un dels formularis del web, Olisroc.com informa als Usuaris que les dades personals que faciliti o als que Olisroc.com accedeixi com a conseqüència de la prestació del servei seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de Olisroc.com, amb domicili a Av. Diagonal 534 entol esq (Barcelona) degudament declarat davant l’Agència de Protecció de Dades amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud i participació al web i enviar-li qualsevol informació posterior de caràcter publicitari sobre els productes comercialitzats per Olisroc.com, fins i tot per mitjans electrònics. Així mateix, de conformitat amb el que estableix la LOPD, s’entén prestat el seu consentiment per al tractament de les dades personals subministrades exclusivament per als fins anteriorment esmentats. No obstant això, en cas que l’Usuari no desitgi rebre comunicacions comercials, preguem ho indiqueu a la casella habilitada a aquest efecte en el formulari de recollida de dades. Olisroc.com informa als Usuaris de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida al domicili anteriorment indicat o bé dirigint una sol·licitud per correu electrònic a info@olisroc.com.com.En cas de que l’Usuari faci servir la figura de l’apadrinament de manera que pugui convidar els seus familiars i amics perquè esdevinguin Usuaris de la web, l’Usuari, empleat de Olisroc.com, garanteix haver obtingut el consentiment previ d’aquests familiars i amics per al tractament de les seves dades de caràcter personal per part de Olisroc.com i es compromet a informar-los sobre els extrems exigits per la normativa vigent. Així mateix, l’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades i es responsabilitzarà de comunicar a Olisroc.com qualsevol modificació dels mismos.Olisroc.com establirà les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat que han de reunir els fitxers automatitzats, els centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal en la forma legal i reglamentàriament prevista.

7) OBSERVACIONS dE l’USUARIO

El Usuari garanteix que la informació, material o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a Olisroc.com a través del web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.La informació, materials o observacions que l’Usuari faciliti a Olisroc.com , es consideraran no confidencials, reservant-Olisroc.com el dret a usar-les de la forma que consideri més adecuada.

8) MODIFICACIONS dE LES CONDICIONS d’US

Olisroc.com es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d’ús del web. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’uso.

9) LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació del present Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l’obligació o al del domicili de la part compradora.En el cas que es tracti d’una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies