Domicili legal de Clúster els 2T s .: Av. Diagonal 534, entol esq., 08006 Barcelona, Barcelona. Amb C.I.F .: B66569351 registrats en el registre mercanitl de Barcelona tom 44.900 foli 221 full 470 inscripció 2 del 7 de Desembre del 2.015.

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), Clúster els 2T s S.L. (En endavant, olisroc.com), titular del lloc web www.olisroc.com (en endavant, el lloc web), informa l’usuari d’aquest lloc web de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades anomenat “CLIENTS”, de caràcter personal, creat per www.olisroc.com, i sota la seva responsabilitat.

1.Finalitat

Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptades per olisroc.com amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que olisroc.com proporciona a través d’aquest lloc web, així com per facilitar- informació comercial sobre serveis que puguin resultar del seu interès, si així ho demanda.

L’emplenament del formulari inclòs en el lloc o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a olisroc.comimplica el consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat, titularitat de olisroc.com.

2.Carácter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari i veracitat de les dades

Els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de registre a emplenar per l’usuari són estrictament necessaris per atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a olisroc.com són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació de les mateixes.

3.Consentimiento de l’usuari

L’enviament de dades personals, mitjançant l’ús dels formularis electrònics de olisroc.como, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, serveis i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web d’olisroc.com, i l’enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb olisroc.com i les seves iniciatives.

4.Derechos d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos a la LOPD.

Podrà exercir aquests drets dirigint-se a olisroc.com, Av. Diagonal 534 entol esq. 08006 Barcelona, per email a elisa.torremade@olisroc.com.

5.Seguretat

olisroc.com manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

olisroc.com es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si cas, es puguin produir.

6.Boletín i comunicacions electròniques comercials

La subscripció al servei d’www.olisroc.com suposa per part de l’usuari la subscripció al butlletí electrònic i push digital on s’inclouen les notícies i ofertes més rellevants del lloc web. Així mateix, l’usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a l’esmentat butlletí enviant un coreeo electronic a info@olisroc.com

Així mateix, olisroc.com informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser d’interès per als usuaris del lloc. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment per l’usuari, amb la simple notificació de la seva voluntat a olisroc.com, i no tindrà caràcter retroactiu.

7.Legislació

olisroc.com no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.

El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre de 1999) ia la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la SOCIETAT d’Informació i de Comerç Electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002) .8.Modificación de la present política de privacidadolisroc.com es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella es produeixin a través del lloc web.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies